انتقال چند موشک کوتاه برد از سوی روسیه به دریای بالتیک

انتقال چند موشک کوتاه برد از سوی روسیه به دریای بالتیک

به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا، روسیه یک سیستم موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را به استان کالینین گراد در کرانه دریای بالتیک انتقال داده است. به گزارش یک ایستگاه رادیویی در استونی، موشک‌های کوتاه برد موسوم به اسکندر-...