انتقال پناه‌جویان سوری به هلند ادامه دارد

انتقال پناه‌جویان سوری به هلند ادامه دارد

گروه نخست ۳۱ نفری از پناه‌جویان سوری روز گذشته مستقیماً از ترکیه پرواز کرده و وارد هلند شدند. از سوی دیگر قرار است امروز ۲۰۰ پناه‌جوی دیگر از یونان به ترکیه بازگردانده شوند. سخنگوی وزارت عدلیه هلند از انتقال اولین گروه...