فردی به ظن انتقال مواد مخدر در هرات بازداشت شد

فردی به ظن انتقال مواد مخدر در هرات بازداشت شد

فردی به ظن انتقال بیش از ۹ کیلوگرام مواد مخدر از سوی نیروهای امنیت ملی در ولایت هرات بازداشت شد.   بر اساس خبرنامه‌ی مطبوعاتی اداره امنیت ملی هرات، این فرد روز گذشته زمانی که می‌خواست مقدار بیش از ۹ کلیوگرام مواد مخدر...