نوشته هایی با برچسب "انتقال #مجروح #بیمارستان #هرات"

انتقال ۴۵ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال ۴۵ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از انتقال ۴۵ مجروح ترافیکی طی ۲۴ ساعت گذشته به این مرکز درمانی خبر میدهند.   محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد می گوید که این مجروحان از نواحی شهر و ولسوالی...

انتقال ۳۲ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال ۳۲ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

۳۲ تن طی ۲۴ ساعت گذشته در ولایت هرات، در نتیجه حوادث مختلف مجروح  و به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شده اند.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات گفت که این مجروحان از نواحی مختلف به این مرکز درمانی منتقل...

انتقال ۳۰ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال ۳۰ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

در نتیجه حوادث ترافیکی در هرات طی ۲۴ ساعت گذشته ، ۳۰ تن از ساکنان این ولایت مجروح شده اند.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می‌گوید که این افراد در نتیجه حوادث مختلف در شهر و ولسوالی‌های این ولایت...

انتقال ۲۸ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال ۲۸ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸ مجروح حوادث ترافیکی به بیمارستان مرکزی ولایت هرات انتقال داده شده است.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی ولایت هرات به تلویزیون چکاد می ‌گوید که مجروحان در نتیجه حوادث مختلف مجروح شده...

انتقال ۱۸ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال ۱۸ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

مسئولان در بیمارستان مرکزی هرات از مجروح شدند ۱۸ تن درپی رویدادهای ترافیکی در ۲۴ ساعت گذشته در این ولایت خبر می‌دهند.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات به تلویزیون چکاد گفت که در این رویدادهای ۱۱ مرد،...

انتقال ۳۶ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

انتقال ۳۶ مجروح طی ۲۴ ساعت گذشته به بیمارستان مرکزی هرات

مسئولان در بیمارستان مرکزی ولایت هرات از انتقال ۳۶ مجروح در ۲۴ ساعت گذشته به این مرکز درمانی خبر می‌دهند.   محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی ولایت هرات به تلویزیون چکاد می‌گوید که این افراد در نتیجه حوادث...