انتقال دو جسد به بیمارستان هرات

انتقال دو جسد به بیمارستان هرات

مسئولین بیمارستان هرات از انتقال دو جسد به این مرکز درمانی خبر دادند. گفته‌شده یکی از این اجساد را روز گذشته از ولسوالی کرخ انتقال دادند و جسد دومی از ولسوالی انجیل این ولایت منتقل‌شده است. عزیزالرحمان جامی سرپرست بخش...