انتقال جنازه دیکتاتور سابق به گورستان قهرمانان ملی در فیلیپین

انتقال جنازه دیکتاتور سابق به گورستان قهرمانان ملی در فیلیپین

دادگاه عالی فیلیپین رای داده که جنازه فردیناند مارکوس، رییس جمهوری پیشین این کشور می‌تواند در گورستان قهرمانان ملی دفن شود. این گورستان از جمله محل دفن کسانی است که در مبارزه با ارتش ژاپن هنگام اشغال فیلیپین در سال‌های...