انتقال جسد کودکی ۴ ساله از شیندند

انتقال جسد کودکی ۴ ساله از شیندند

مسئولان بیمارستان مرکزی هرات می گویند که روز گذشته جسد یک کودک ۴ ساله را از ولسوالی شیندند به این مرکزی درمانی انتقال دادند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان مرکزی هرات می گوید بررسی های انان مشخص ساخته که این کودک...