انتقاد از عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در هرات

انتقاد از عدم تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات در هرات

حدود سه سال قبل محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پس از روی کار امدن به عنوان رییس جمهور و رییس اجرایی کشور بر حمایت جدی از آزادی بیان تعهد نمودند. قرار دادن اطلاعات در اختیار خبرنگاران و رسانه ها از عمده ترین مسایلی بود که...