انتقاد شدید والی فراه از بازرگانان این ولایت

انتقاد شدید والی فراه از بازرگانان این ولایت

محمد عارف شاه جهان والی این ولایت که در یک نشست با حضور برخی از ساکنان فراه صحبت می کرد به گونه شدید از نحوه فعالیت و کارکرد بازرگانان این ولایت انتقاد کرد .   از جانبی هم خیر محمد نورزایی یکتن از اعضای شورای ولایتی فراه...