انتقاد شدید مدیر ترافیک از بی‌قانونی رانندگان در هرات

انتقاد شدید مدیر ترافیک از بی‌قانونی رانندگان در هرات

مدیر ترافیک هرات از بی‌قانونی رانندگان وسایط نقلیه در شهر هرات شکایت کرد. وی گفت که اکثر رانندگانی که قوانین ترافیکی را زیر پا می‌کنند، مسئولان حکومتی هستند. عبدالحسین صفا مدیر ترافیک هرات دریک گفتگوی اختصاصی به...