انتقاد شدید مجلس نمایندگان از کارکرد حقوقی رییس‌جمهور

انتقاد شدید مجلس نمایندگان از کارکرد حقوقی رییس‌جمهور

مجلس نمایندگان روز گذشته فرمان تقنینی رییس‌جمهور در پیوند به قانون انتخابات را رد کرد. رییس مجلس نمایندگان این فرمان رییس‌جمهور را مغایر با قانون نافذ کشور دانسته و از کارکرد آقای غنی در بخش حقوقی سخت انتقاد کرده...