انتقاد شدید رییس‌جمهور از اظهارت شورای حراست و ثبات

انتقاد شدید رییس‌جمهور از اظهارت شورای حراست و ثبات

ریاست جمهوری کشور در پی انتقادهای شورای تازه‌ تشکیل "حراست و ثبات افغانستان" گفت که حکومت وحدت ملی، برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی متعهد است. ‎رهبران جهادی اخیراً شورایی را زیر نام "حراست و ثبات افغانستان" تشکیل...