انتقاد سیگار از وضعیت معارف در ولایت هرات

انتقاد سیگار از وضعیت معارف در ولایت هرات

سیگار در گزارش بررسی‌هایش از مکاتبی که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی امریکا (USAID) ایجاد شده این بار به سراغ مکاتب هرات رفته است. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از وضعیت معارف در ولایت هرات انتقاد...