انتقاد رییس‌جمهور از زن ستیزی در ارگان‌های حکومتی

انتقاد رییس‌جمهور از زن ستیزی در ارگان‌های حکومتی

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور از زن ستیزی در اداره های دولتی انتقاد کرد. اشرف غنی ، از اعمال خشونت بر زنان به عنوان یک "مشکل جدی ملی" یاد کرده می‌گوید که هنوز هم فرهنگ زن‌ستیزانه در نهادهای حکومتی وجود دارد. آقای غنی که...