از انتقاد رانندگان تا مزایده ترمینال برای اجاره

از انتقاد رانندگان تا مزایده ترمینال برای اجاره

  شماری از رانندگان مسیر اسلام قلعه در ولایت هرات صبح امروز در برابر اداره ترانسپورت این ولایت دست به برپایی یک تجمع اعتراضی زدند.   آنان از اداره ترانسپورت ولایت هرات انتقاد کرده و می‌گویند که این اداره ترمینال...