انتقاد دفتر نی از سخنان اخیر رییس جمهور در مورد رسانه ها

انتقاد دفتر نی از سخنان اخیر رییس جمهور در مورد رسانه ها

دیدبان رسانه های آزاد افغانستان اعلام کرده است که اظهارات اخیر محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان مبنی بر باد دادن تلویزیون، توهین به رسانه ها و کارمندان شان است. این نهاد، از ریاست جمهوری خواسته است در قبال این...