انتقاد باشندگان شهر فیروزکوه از ریاست شهرداری این ولایت

انتقاد باشندگان شهر فیروزکوه از ریاست شهرداری این ولایت

شماری از باشندگان شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از کارکرد ریاست تنظیف این ولایت سخت انتقاد کرده گفتند که کارکنان این ریاست کثافات را به‌جای اینکه از سطح شهر انتقال دهند به داخل جویچه های این شهر می‌اندازند. در همین حال...