انتقاد بادغیسیان از عقد قرارداد مجدد پروژه آسفالت سرک لامان – قیصار با پیمانکاران داخلی

انتقاد بادغیسیان از عقد قرارداد مجدد پروژه آسفالت سرک لامان – قیصار با پیمانکاران داخلی

شماری از باشندگان شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس از آغاز احتمالی کار ساخت سرک کمربندی هرات قلعه‌نو خوش‌بین بوده، اما سپردن کار این سرک را به شرکت‌های داخلی نگران‌کننده عنوان می‌نمایند. محمد نادر باشنده شهر قلعه‌نو،...