انتقاد از افزایش قیمت گاز مایع در هرات

انتقاد از افزایش قیمت گاز مایع در هرات

باشندگان ولایت هرات می‌گویند که نرخ گاز مایع در این ولایت فی کیلوگرام به ۵۵ افغانی رسیده است آنان اداره محلی این ولایت را متهم به بی توجهی در این مورد کردند. بااین حال، برخی از فروشندگان گاز مایع می‌گویند که گاز را به...