انتقاد اتحادیه ملی خبرنگاران از وضیعت بد امنیتی برای آنان در کشور

انتقاد اتحادیه ملی خبرنگاران از وضیعت بد امنیتی برای آنان در کشور

اتحادیه ملی خبرنگاران از وضیعت بد امنیتی خبرنگاران کشور از حکومت سخت انتقاد کرده‌اند. این اتحادیه بانشرخبرنامه‌ای گفته است که حکومت باید مشکلات خبرنگاران را حل کند نه اینکه خود در کار خبرنگاران مشکل‌ساز شود. در...