انتقاد اتحادیه اروپا از حکومت پیشین ترکیه

انتقاد اتحادیه اروپا از حکومت پیشین ترکیه

اتحادیۀ اروپا روز گذشته ترکیه را متهم کرد که در زمینه‌های حاکمیت قانون، حقوق و رسانه‌ها عقب گشت داشته و از حکومت جدید این ‌کشور خواست تا اقدام عاجل را در این مورد در اولویت قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گزارش...