انتقاد آوارگان از کندی عملیات در قندوز

انتقاد آوارگان از کندی عملیات در قندوز

باشندگان روستاهای شمالی شهر قندوز که در پی راه‌اندازی عملیات نظامی نیروهای امنیتی در برابر طالبان آواره شده‌اند، نسبت به‌کندی این عملیات و عدم پیشرفت آن شاکی هستند. این عملیات که "تندر" نام دارد، ده روز پیش از سوی...