انتظار افغانستان از روسیه چیست؟

انتظار افغانستان از روسیه چیست؟

تواب غورزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی گفت: «افغانستان فهرستی از نیازمندی‌های نظامی خود را به روسیه ارائه کرده است که احتمال پاسخ مثبت مقام‌های مسکو درباره آن وجود دارد». سخنگوی شورای امنیت ملی با اشاره به ارائۀ فهرست...