انتشار کتاب شرح زندگی التون جان

انتشار کتاب شرح زندگی التون جان

دو شرکت انتشاراتی بزرگ اعلام کرده اند که حق مشترک چاپ زندگینامه التون جان، موزیسین کهنه کار بریتانیایی را گرفته اند. قرار است این کتاب – که عنوان آن هنوز مشخص نیست - در سال ۲۰۱۹ منتشر شود. التون جان، ۶۹ ساله با همکاری...