انتشار ایمیل‌های کلینتون دانشمند ایرانی را به کشتن داد

انتشار ایمیل‌های کلینتون دانشمند ایرانی را به کشتن داد

تام کاتن سناتور جمهوریخواه آمریکایی در مصاحبه‌ای ادعا کرد که انتشار ایمیل‌های هیلاری کلینتون باعث مرگ شهرام امیری شده است. گفتنی است وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس هزاران ایمیل از کلینتون را منتشر کرده است که چند ایمیل...