اینترنشنل: اعضای شورای ملی ۵ فیصد از غنی و ۳ فیصد از عبدالله راضی‌اند

اینترنشنل: اعضای شورای ملی ۵ فیصد از غنی و ۳ فیصد از عبدالله راضی‌اند

سازمان دموکراسی انترنشنل یافته‌های سومین نظرسنجی خود را در مورد حکومت‌داری، سیاست‌های منطقه‌ای، ناامنی، روند گفتگوهای صلح و انتخابات امروز منتشر کرد. این نظرسنجی در ماه‌های سنبله و میزان ۱۳۹۴ خورشیدی با اعضای...