بنیاد انتخابات شفاف:از استخدام کارمند توسط کمسیون مستقل انتخابات بی خبریم

بنیاد انتخابات شفاف:از استخدام کارمند توسط کمسیون مستقل انتخابات بی خبریم

پیش از این مسئولان در نهاد تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان به تلویزیون چکاد گفته بودند که مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات هرات در پروسه ی آزمون جذب کارمندان این کمیسیون، تیفا را به جریان نگذاشته اند.   اما...