انتخابات پارلمانی آلمان آغاز شد

انتخابات پارلمانی آلمان آغاز شد

مردم آلمان برای گزینیش اعضای پارلمان شان امروز یکشنبه به پای صندق های رای رفته اند.   روند رای دهی از ساعت هشت صبح به وقت آلمان آغازشد. بر اساس نظر سنجی ها حزب حاکم دموکرات مسیحی به رهبری انگلا مرکل پیروز خواهد شد. این...