چهارمین دور انتخابات هیئت مدیره شورای ولایتی بادغیس برگزار شد

چهارمین دور انتخابات هیئت مدیره شورای ولایتی بادغیس برگزار شد

چهارمین دور انتخابات هیئت مدیره شورای ولایتی بادغیس روز گذشته طی نشستی با اشتراک اعضای این شورا برگزار شد.   مسئولان در ریاست کمسیون مستقل انتخابات بادغیس می‌گویند: انتخابت هیئت مدیره شورای ولایتی این ولایت بگونه...