انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی بادغیس رییس این شورا را تغیر داد

انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی بادغیس رییس این شورا را تغیر داد

انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی ولایت بادغیس ساعت ۲ بعدازظهر امروز به پایان رسید در این انتخابات محمدناصر نظری با کسب بیش از ۶۰ فیصد آرا از بهاءالدین قادسی پیشی گرفت وچوکی ریاست را از آن خود ساخت. شراف الدین مجیدی رییس...