انتخابات هنگ‌کنگ چین را به چالش کشید

انتخابات هنگ‌کنگ چین را به چالش کشید

آوری انگ رییس یک حزب طرفدار دموکراسی در چین گفت: "جدایی طلبان هنگ کنگ، در انتخابات پارلمانی، پکن را به چالش کشیدند". وی بیان داشت که جنبش "چتر" وجدان مردم درباره آزادی های مدنی را بیدار کرد. آقای انگ افزود ، به همین دلیل پیش...