انتخابات ریاست‌جمهوری هند در حال برگزاری است

انتخابات ریاست‌جمهوری هند در حال برگزاری است

انتخابات ریاست‌جمهوری هند در حال برگزاری است   گزارش‌‌ها می‌رساند که هم اکنون انتخابات ریاست‌جمهوری هند در حال برگزاری است. رییس‌جمهور هند از طریق آرا مستقیم مردم گزینش نمی‌شود بل نمایندگان پارلمان هند و همچنین...