نظارت ناظران اروپایی ازروند انتخابات ریاست جمهوری گابن

نظارت ناظران اروپایی ازروند انتخابات ریاست جمهوری گابن

رییس جمهوری گابن می گوید، تصمیم گیری درباره بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را به عهده دادگاه قانون اساسی می گذارد و تصمیم این دادگاه را می پذیرد. کمیسیون برگزارکننده انتخابات هفته گذشته، علی بونگو، رییس جمهوری...