انتخابات روئسای فدراسیون‌های ورزشی کشور آغاز شد

انتخابات روئسای فدراسیون‌های ورزشی کشور آغاز شد

ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان گفت که انتخابات رؤسای فدراسیون‌های ورزشی کشور امروز رسماً در کابل آغاز گردیده است.   عارف پیمان مسئول بخش روابط عامه این ریاست اظهار داشت که در روز نخست این انتخابات ذکریا اسدی به حیث...