برگزاری دومین دور انتخابات شورای مشورتی شهرداری هرات

برگزاری دومین دور انتخابات شورای مشورتی شهرداری هرات

دومین دور انتخابات شواری مشورتی یا شورای شهر شهرداری هرات امروز با حضور نماینده کمیسیون مستقل انتخابات نماینده مقام ولایت و اعضای این شورا برگزار شد.   در این دور از انتخابات شورای شهر هرات سه تن در پست معاونیت و دوتن...