انتخابات شورای ولایتی در نیمروز به پایان رسید اما در هرات برگزار نشد

انتخابات شورای ولایتی در نیمروز به پایان رسید اما در هرات برگزار نشد

در انتخابات شورای ولایتی ولایت نیمروز باز محمدناصر به صفت رییس این شورا انتخاب شد. روح‌الله گل خیرزاد عضو شورای ولایت نیمروز در تماس تلفنی به "تلویزیون چکاد " می‌گوید که این انتخابات ساعت ۱:۰۰ بعد ظهر امروز با پیروزی باز...