تاکید مجلس نمایندگان به برگزاری انتخابات شفاف

تاکید مجلس نمایندگان به برگزاری انتخابات شفاف

مجلس نمایندگان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که برای تأمین شفافیت در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی‌ها تلاش نمایند. عبدالرئوف ابراهیمی، رییس‌ مجلس نمایندگان در نشست عمومی گفته است که با برگزاری انتخابات...