انتخابات سوریه و هزاران داوطلب پارلمانی

انتخابات سوریه و هزاران داوطلب پارلمانی

در انتخابات پارلمانی سوریه که در ۲۵ حمل سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد تعداد نامزدان انتخابات پارلمانی این کشور به ۵۵۷۰ تن رسیده است. کمیته قضایی انتخابات سوریه تأیید کرده که ۵۵۷۸ نامزد تاکنون درخواست‌های خود را برای شرکت در...