تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مشخص شد

تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان مشخص شد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده که انتخابات ریاست جمهوری این کشور به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ خورشیدی برگزار خواهد شد.   این کمیسیون گفته است که جزئیات بیشتر در مورد انتخابات ریاست جمهوری، بزودی طی یک نشست...