اتریش و انتخابات ریاست جمهوری این کشور

اتریش و انتخابات ریاست جمهوری این کشور

مردم اتریش روز یکشنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق های رای می‌روند. در این انتخابات دو چهره با دو سیاست کاملا متفاوت با یکدیگر رقابت می کنند. از یک سو الکساندر فان در بلن، نامزد مستقل مورد...