انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه با پیروزی دانیل اورتگا خاتمه یافت

انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه با پیروزی دانیل اورتگا خاتمه یافت

براساس آخرین شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوئه، دانیل اورتگا، رییس جمهوری کنونی این کشور پیروز شده و در سمت خود باقی مانده است. کمیسیون انتخابات نیکاراگوئه صبح دوشنبه ۱۷ عقرب در ماناگوا، پایتخت این کشور...