انتخابات در ازبکستان برگزار شد

انتخابات در ازبکستان برگزار شد

مردم ازبکستان امروز برای تعیین رئیس جمهوری جدید به پای صندوق های رای رفتند. شوکت میرزایف که پیشتر نخست وزیر ازبکستان بوده و پس از درگذشت «کریم اف» به عنوان رییس جمهوری موقت انتخاب شده است، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست...