انتخابات آمریکا

انتخابات آمریکا

بسیاری از شبکه‌های جهان شب انتخابات آمریکا و تحولات این رویداد را به طور زنده پوشش دادند. در این شب هیلاری کلینتون در کنار همسرش، بیل کلینتون در ایالت نیویورک رای خود را به صندوق انداخت. دونالد ترامپ هم به همراه همسرش...