انتحاری ای‌که نتوانست بیمارستان “جمهوریت” را آماج قراردهد

انتحاری ای‌که نتوانست بیمارستان “جمهوریت” را آماج قراردهد

در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت داخله به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که صبح امروز، یک مهاجم انتحاری سوار بر یک موتر نوع سراچه مملو از مواد انفجاری، در حوزه دوم امنیتی شهر کابل، که می‌خواست به بهانه انتقال مریض به...