انبار مهمات ایران در بامیان کشف شد

انبار مهمات ایران در بامیان کشف شد

والی بامیان در مرکز افغانستان تأیید کرده در انبار سلاح و مهمات گروه طالبان که به دست نیروهای امنیتی افتاده، ماین‌های ساخت ایران کشف‌شده است. محمد طاهر ظهیر به بی‌بی‌سی گفت که هرچند نشان کارخانه و محل ساخت این ماین‎ها...