امین کریم: “هیئتی از آمریکا و سازمان ملل برای رفع تحریم‌ها به کابل می‌آیند”

امین کریم: “هیئتی از آمریکا و سازمان ملل برای رفع تحریم‌ها به کابل می‌آیند”

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرده است که نمایندگانی از امریکا و سازمان ملل برای رفع تحریم ها از این حزب در آینده نزدیک به کابل خواهند آمد. محمد امین کریم، رییس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته است که کار...