امین‌الله میهن‌یار: “پولیس ترافیک هرات، پنج برابر باید افزایش یابد”

امین‌الله میهن‌یار: “پولیس ترافیک هرات، پنج برابر باید افزایش یابد”

ریاست ترافیک هرات از جمله ریاست‌هایی‌است که کارمندان آن، از نبود امکانات کافی در این ریاست شکایت دارند وخواهان فراهم سازی امکانات لازم و موردنیاز به این ریاست هستند. امین‌الله میهنیار، مدیر ترافیک هرات طی یک مصاحبه...