امینی: طالبان از کودکان در نبرد با نیروهای دولتی استفاده می‌کنند

امینی: طالبان از کودکان در نبرد با نیروهای دولتی استفاده می‌کنند

با وجود تاکید نهادهای بین المللی مبنی بر عدم استفاده از کودکان در جنگ و توجه به غیر نظامیان در هنگام درگیری ها، مقام های اداره محلی فراه می گویند در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ کودک در این ولایت که در صف نیروهای مخالف دولت حضور...