امینی: زورمندان در توزیع پاسپورت دخالت دارند

امینی: زورمندان در توزیع پاسپورت دخالت دارند

سرپرست اداره پاسپورت ولایت هرات از دخالت برخی از مقام‌های دولتی و سیاسی در امر توزیع پاسپورت انتقادکرده است. غلام ربانی امینی سرپرست این اداره با حضور در برنامه پرسشگر تلویزیون چکاد می‌گوید که سهمیه روزانه شهرواند...