امیر پیشین قطر درگذشت

امیر پیشین قطر درگذشت

مقام های قطر اعلام کردند که شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، امیر پیشین این کشور روز یکشنبه، در ۸۴ سالگی درگذشت. تمیم بن حمد آل ثانی، نوه او و امیر فعلی قطر در پی درگذشت پدربزرگش سه روز عزای عمومی در کشور اعلام کرده است. خلیفه بن...